Hovedrengjøring

 

Hovedrengjøring
Hovedrengjøring er en grundig rengjøring av all overflater، spesielt de som ikke inngår i den regelmessige rengjøringen. 

Hovedrengjøring
Selv med godt daglig renhold vil det over tid være områder som trenger ekstra behandling. Dette dreier seg om støv på flater som ikke rengjøres daglig/ukentlig, slik som vegger og tak. Det kan være avleiringer, kalk, smuss og støv på vanskelig tilgjengelige steder. Manglende hovedrengjøring fører gjerne til at det daglige renholdet blir tyngre og vanskeligere å gjennomføre.

Forbedring av innemiljøet
En grundig og effektiv hovedrengjøring vil medføre at inneklimaet blir bedre på kort og lang sikt. På denne måten vil eventuelle plager grunnet støv og dyrehold effektivt reduseres. Enhver rengjøring bør tilpasses de ulike materialene og flatene som skal vaskes i forhold til rengjøringsmidler og kjemikalier.

Uavhengig av om det gjelder i hjemmet eller på arbeidsplassen vil en effektiv hovedrengjøring være nødvendig for å oppnå et maksimalt innemiljø i forhold til renslighet. Et dårlig innemiljø kan på sikt påvirke helsen din til å bli dårligere enn den hadde vært i et godt innemiljø. Mange bedrifter opplever også at et godt innemiljø har innvirkning på sykefraværet.No products found in this collection