HMS-kort renhold

Alle ansatte har• Renholdskortet • Godkjent av Arbeidstilsynet

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, er pålagt å utstyre alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet viser hvilken virksomhet man jobber for, og hvem man er. Kortet skal bæres synlig på jobb.

HMS-kort i renhold fra 2020.