OFFENTLIG GODKJENT VIRKSOMHET


Grundig godvask  for rengjøringstjenester Offentlig godkjent renholdsbedrift.

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

Alle renholdsvirksomheter skal ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben.
Samme regler gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltakere i ANS/DA. Dette er fastslått i forskrift Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 nr. 408.

Renholdsvirksomheten søker om godkjenning ved å sende inn søknad og dokumentasjon til Arbeidstilsynet via nettstedet Altinn.no.
Alle offentlig godkjente renholdsvirksomheter registreres i et sentralt register som er tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no. Det er kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som er registrert i dette register.

Informasjon til kjøpere av renholdstjenester
Det er lovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som har en av følgende statuser i registeret:
Under behandling
Virksomheten har søknad under behandling.
Under HMS-kortbestilling
Virksomheten kan nå bestille sine HMS-kort, og har fått frist for å fullføre bestillingen.
Godkjent med ansatte
Virksomheten oppfyller krav til bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste, arbeidsavtaler, allmenngjort lønn og yrkesskadeforsikring. Alle ansatte skal bære HMS kort.
Godkjent uten ansatte
Virksomheten er et enkeltpersonforetak, og har ikke lov til å tilby renholdstjenester som arbeidsgiver.
Det er ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står oppført i registeret, eller som har status «ikke godkjent».