Regionale verneombud i hotell- , restaurant- og renholdsbransje

For et tryggere forretningsmiljø er vi medlemmer av Regionale verneombud i hotell-, restaurant-og renholdsbransjen.


Ordningen med regionale verneombud er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et tiltak for å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte næringer. Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling fra virksomhetene i bransjene overnatting, servering og renhold.